Kompletní nabídka Kontaktujte Nás

Ceník

Odměna notáře je stanovena notářským tarifem - vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví. Výše odměny se stanoví podle sazby odměny za úkon nebo úhrn úkonů notářské činnosti určené pevnou částkou nebo procentuálně z tarifní hodnoty.

Nelze si tedy s notářem sjednat smluvní odměnu. Za stejné notářské služby tedy klienti zaplatí ve všech notářských kancelářích stejnou odměnu notáři.

V odměně notáře je započtena také právní porada spojená s rozborem věci. Dle vyhlášky má notář také nárok na náhradu hotových výdajů a náhradu za promeškaný čas.

Pro vypočítání odměny za konkrétní úkon kontaktujte prosím naši notářskou kancelář.