Kompletní nabídka Kontaktujte Nás

DATOVÉ SCHRÁNKY

Datová schránka je elektronickým úložištěm, tedy datovým prostorem, který je vyhrazen pro orgán veřejné moci (všichni, kdo vykonávají veřejnou správu, tedy státní orgány, orgány obcí, notáři, exekutoři, Český rozhlas, Česká televize a další) nebo právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu nebo pro fyzickou osobu, kam jsou orgány veřejné moci doručovány datové zprávy a kde jsou prováděny úkony vůči orgánům veřejné moci (je možno zasílat podání).

Orgánům veřejné moci a právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku byla datová schránka zřízena ze zákona automaticky, pokud si tyto subjekty neaktivovaly datovou schránku již dříve. Ostatní subjekty musí o zřízení datové schránky požádat buď na pracovištích Czech POINT, nebo zaslat žádost s notářsky ověřeným podpisem osoby zastupující subjekt Ministerstvu vnitra České republiky, a to buď písemně nebo v elektronické podobě, na adresu e-podatelny (posta@mvcr.cz). Ve druhém případě musí být formulář žádosti opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Na základě žádosti můžete prostřednictvím naší notářské kanceláře podat:

 • žádost, aby datová schránka plnila funkci orgánu veřejné moci,
 • žádost, aby datová schránka neplnila funkci orgánu veřejné moci,
 • žádost o zřízení datové schránky,
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby),
 • žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost,
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím orgánů veřejné moci,
 • oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových,
 • oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky,
 • žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost,
 • povolení dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob prostřednictvím datových schránek,
 • zrušení povolení dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob prostřednictvím datových schránek.

 

Text vychází ze zdroje na www.nkcr.cz