Kompletní nabídka Kontaktujte Nás

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Pro založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti ukládá zákon povinnost sepsat zakladatelské dokumenty (zakladatelskou listinu, společenskou smlouvu, stanovy) ve formě notářského zápisu.

Stejně tak vyžaduje zákon účast notáře při některých zásadních krocích v životě společnosti. Notář především osvědčuje průběh valné hromady, která rozhoduje o změnách společenské smlouvy nebo stanov. Osvědčení má formu notářského zápisu, který zajišťuje potřebnou právní jistotu. Je také nezbytnou listinou pro zapsání změn ve společnosti u rejstříkového soudu.

Notáře potřebujete především při jakékoliv změně zakladatelského dokumentu. Mezi nejčastější změny patří změna obchodní firmy a sídla společnosti, změna předmětu podnikání, změna způsobu jednání za společnost, převod nebo rozdělení obchodhího podílu, zvýšení či snížení záladního kapitálu společnosti.

Notáře můžete také využít při přeměnách společností.

 

Text vychází ze zdroje na www.nkcr.cz