Kompletní nabídka Kontaktujte Nás

PŘEVOD NEMOVITOSTÍ TŘEBÍČ

K převodu nemovitostí (domu, bytu či pozemku) dochází nejčastěji kupní nebo darovací smlouvou. Zákon neukládá povinnost sepsat tyto smlouvy formou notářského zápisu, nicméně takováto smlouva sepsaná notářem je veřejnou listinou a v případě sporu může být u soudu použit stejnopis notářského zápisu jako jednoznačný důkaz potvrzující pravdivost údajů v něm uvedených. Notář zaručuje potřebnou odbornou úroveň a odpovídá za správnost tohoto dokumentu. Notář při sepsání smlouvy poučí obě strany o právních důsledcích jejich jednání a působí tak preventivně proti vzniku případného sporu.

Kromě samotného sepsání smlouvy Vám sepíšeme také návrh na vklad do katastru nemovitostí a vyřídíme celou záležitost na katastru nemovitostí za Vás. Naše notářská kancelář Vám tak může nabídnout komplexní zajištění převodu nemovitostí v Třebíči a okolí.

 

Text vychází ze zdroje na www.nkcr.cz

Převedení nemovitostí

Chystáte se darovat svým dětem pozemek, dům nebo byt? Čeká i Vás prodej domu a už nyní si zjišťujete, co bude nutné zajistit? K těmto dvěma úkonům se sepisuje vždy kupní nebo darovací smlouva. Záleží na tom, jestli nemovitost prodáváte nebo darujete. Ze zákona nejste povinni jít s takovým požadavkem k notáři. Ptáte se tedy, jaké výhody Vás budou čekat, pokud si necháte vyhotovit kupní či darovací smlouvu u notáře?

-          Notář se postará o přepsání vlastnického práva k nemovitosti v katastru nemovitostí, čímž ušetříte spoustu času. Získáte tak jistotu, že převod vlastnického práva proběhne hladce a nenastanou žádné komplikace. 

-          Smlouva se stane veřejnou listinou, to znamená, že v případě jakéhokoliv sporu (například neochota na straně kupujícího k zaplacení domluvené částky) budete mít u soudu právoplatný důkaz, který určí, že veškeré údaje sepsané na smlouvě jsou pravdivé a nelze je opomenout. Takovou výhodu byste s vlastnoručně sepsanou kupní či darovací smlouvou neměli.

-          Při samotném sepisování se notář postará o poučení jak kupujícího a prodávajícího, případně dárce a obdarovaného o právních důsledcích, které by mohly vzniknout nedodržením povinností určených ve smlouvě. Jedná se tedy o účinnou prevenci proti tomu, aby došlo ke vzniku nějakého sporu.

Díky notářským službám může být tedy převod nemovitostí jednoduchý a bezproblémový. O vše bude postaráno a Vy budete mít jistotu, že jste postupovali nejlépe, jak jste mohli. Sepsání kupní i darovací smlouvy a vyhotovení návrhu na vklad vlastnického práva pro katastrální úřad obvykle zvládneme zajistit poměrně rychle, tudíž se nemusíte obávat toho, že by se díky návštěvě notářského úřadu celá koupě zpomalila a zdržela. Proč tedy podstupovat riziko vlastnoručně sepsané smlouvy?

JUDr. Věra Hodějovská zajistí rychlý, spolehlivý a zákonně správný převod nemovitostí ve městě Třebíč a jeho okolí.